KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

To pierwsze 1 – 3 spotkania po 50 minut, w trakcie których przedstawisz swój problem / y. To spotkanie oparte na rozmowie, zadawaniu przeze mnie pytań pogłębiających. Wywiad psychologiczny ma na celu zrozumienie całokształtu Twojej sytuacji oraz ewentualnych źródeł i przyczyn przeżywanych przez Ciebie trudności. Czasem stosuję testy psychologiczne. Jeśli ich wyniki oraz zebrane informacje podczas wywiadu wskazują na ciężkie i utrudniające codzienne funkcjonowanie zaburzenie ( np. zaburzenia nastroju- depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, fobia, zaburzenia odżywiania ) to zalecam konsultację z psychiatrą i równoległą terapię psychologiczną.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA TSR

Jeśli po konsultacji zdecydujesz się na dalszą pracę, to zapraszam do podjęcia terapii. Ustalamy wtedy indywidualnie częstotliwość, dzień i godzinę spotkań (zwykle 1 raz na tydzień lub na 2 tygodnie). Na początku każdej terapii określamy jej cel i w trakcie kolejnych spotkań weryfikujemy na ile są robione przez Ciebie postępy. W dowolnym momencie możemy modyfikować lub zmieniać ten cel. Często okazuje się, że to z czym klient przyszedł na początku zostaje zastąpione innym tematem do pracy (np. zgłaszane jest wypalenie zawodowe, a okazuje się, że największym problemem jest niskie poczucie własnej wartości). W trakcie terapii bardzo ważne jest twoje zaangażowanie, wewnętrzna motywacja do pracy nad sobą, chęć uważnego przyjrzenia się sobie, zaangażowanie w wykonywanie tzw. zadań domowych. W czasie spotkań stosuję czasem narzędzia terapeutyczne i coachingowe, które pozwalają dodatkowo poszerzyć perspektywę.

Terapia TSR jest krótkoterminowa- trwa zwykle od kilku do kilkunastu sesji. Ale wszystko zależy od Ciebie i od złożoności spraw, z którymi się mierzysz.

dla kogo Terapia Psychologiczna w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach ?

dla osób, które:

 • chcą popracować nad poczuciem własnej wartości, poczuć się lepiej z samym sobą
 • chcą poprawić relacje (z partnerem/ współmałżonkiem/ dziećmi/ rodzicami)
 • mają trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi
 • cierpią z powodu utrzymującego się obniżonego nastroju, depresji
 • nie radzą sobie z lękami, fobiami
 • mają uciążliwe myśli i natręctwa, których chcą się pozbyć
 • doświadczyły straty, są w żałobie
 • dotknęło wypalenie zawodowe
 • doświadczyły przemocy fizycznej i/ lub psychicznej
 • chcą zniwelować stres i napięcie
 • dążą do porzucenia nałogu, uzależnienia
 • pragną lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje, prawdziwe potrzeby i pragnienia
 • potrzebują na nowe poukładać swoje życie, nadać mu głębszy sens
 • marzą, by cieszyć się w pełni swoim życiem

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

źródła:

Istnieje szereg badań naukowych potwierdzających skuteczność tego podejścia.

Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach jest terapią krótkoterminową, której korzenie sięgają lat 60-tych XX wieku. Twórcami modelu TSR inaczej BSBT (Brief Solution Focused Therapy) są Steave de Shazer i Insoo Kim Berg. Do Polski ideę tej terapii wprowadzili w latach 90-tych Mariola i Jacek Lelonkiewicz.

Swoją wiedzę i praktyczne umiejętności w nurcie TSR uzyskałam w Szkole Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, która łączy ośrodki naukowo dydaktyczne z Warszawy, Łodzi i Torunia. Jestem również członkiem PSTTSR (Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), co obliguje mnie do stałego podnoszenia wiedzy, uczestniczenia w szkoleniach specjalistycznych, konferencjach, przestrzegania zasad etycznych i poddawania swojej pracy superwizji.

Podstawowe założenia TSR

Zasadniczą zaletą TSR jest krótkoterminowość i dość szybkie zauważenie poprawy w samopoczuciu i funkcjonowaniu klienta. Zwykle proces trwa od kilku do kilkunastu sesji w odstępach czasowych do ustalenia z klientem indywidualnie.

W Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach szczególnie ważne jest uznanie klienta za eksperta od swojego życia, który ma w sobie niezbędne zasoby do pokonywania wszelkich trudności. Terapeuta ma mu pomóc je dostrzec i zrozumieć oraz wzmocnić jego sprawczość.

Terapeuta jest ekspertem od pomocy w określonej metodzie, posiadającym wiedzę naukową i praktyczną. Jego zadaniem jest wspierać klienta w procesie zmian.

Zmiany wprowadzane są stopniowo, zaczynając od drobnych. Wierzy się, że każda mała zmiana prowadzi w efekcie do większych zmian.

Celem terapii ma być pożądana przez klienta przyszłość opierająca się na budowaniu rozwiązań, a nie mnożeniu problemów. Tu odchodzi się od głębokiego analizowania przeszłości i szukania w niej przyczyn obecnych trudności.

Terapeuta wspiera też klienta w szukaniu alternatywnych, nowych i wspierających wzorców zachowań, które mają zastąpić obecne- złe i niewspierające (jeśli takie istnieją).

Istotą TSR jest zbudowanie bezpiecznej relacji między terapeutą a klientem, opartej na uważności, autentycznym zainteresowaniu, zaufaniu i zrozumieniu dla wszystkiego z czym przychodzi klient bez osądzania, pouczania i krytykowaniu.